استان فارس، شهرستان مرودشت، کیلومتر 3 بلوار­ مرودشت- تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، معاونت پژوهش و فناوری- دبیرخانه دائمی همایشها و سمینارهای دانشگاه.

کدپستی :  13119- 73711                                                  صندوق پستی:   465 

تلفن :  43112201- 071      داخلی: 232  و 141                 دورنگار : 07143311174