سامانه مدیریت همایش های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به منظور یکپارچه سازی و سهولت در امر اجرای الکترونیکی همایشها، کنفرانسها، نشستهای علمی.... توسط سامانه یکپارچه نشر الکترونیکی (سیناوب) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت پیاده سازی شده است.

 

** خدمات قابل ارائه **

الف) حمایت از رویدادهای علمی داخل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

ب) حمایت از رویدادهای علمی خارج از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

** مراحل ارسال درخواست رویدادهای علمی داخل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت**

1- تکمیل فرم اطلاعاتی همایش در سامانه و ارسال درخواست کتبی برگزاری همایش از گروه آموزشی به معاونت پژوهش و فناوری واحد.

2- ارائه و تصویب فرم تکمیل شده در شورای پژوهشی دانشگاه.

3- ارسال نامه درخواست برگزاری همایش از طریق معاونت پژوهش و فناوری به مراجع جهت اخذ مجوز.

4- پیگیری نتیجه از طریق حساب کاربری سامانه، (شرح نتیجه به شرح ذیل می باشد)

     - تایید شده: با درخواست شما موافقت شده است.

     - تایید نشده: درخواست شما مورد موافقت قرار نگرفته است.

     - در حال بررسی: در حال طی شدن روند بررسی درخواست.

    - تکمیل نشده: اطلاعات رویداد تکمیل نشده و یا دارای مشکل است.

5- در صورت تایید درخواست، به منظور پیگیری مراحل بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد.